Investor:

STÖLZLE – UNION s.r.o., U Sklárny 300, 330 24, Heřmanova Huť

Projektant:

Ateliér Soukup s.r.o., Klatovská tř. 11, 301 00, Plzeň

Předmět díla:

Přístavba a stavební úprava provozních částí skladové haly č. 17 v areálu společnosti STÖLZLE – UNION s.r.o. ve Stříbře za účelem zefektivnění provozu – přesunutí hydraulické plošiny.

Termín realizace:

08/2011 – 11/2018

 

BIS, a.s.
Havířská 1117/5
301 00 Plzeň

tel. 377 423 546
mail: info@bis-as.cz