Investor:

SELGEN, a.s., Jankovcova 18, 170 37 Praha

Projektant:

VH Steel and Construction s.r.o., Houškova 1187/25, 326 00 Plzeň

Předmět díla:

Novostavba nezateplené haly na předčištění a skladování zrnin. Objekt je založen na základových pasech a patkách. Nosná konstrukce haly je montovaná ocelová. Opláštění stěn tvoří zděný sokl a pozinkovaný trapézový plech. Střecha je z pozinkovaného trapézového plechu. Součástí stavby je provedení nové dešťové kanalizace, prodloužení areálového rozvodu NN, silnoproudých rozvodů a zpevněných ploch.

Termín realizace:

10/2015 – 04/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIS, a.s.
Havířská 1117/5
301 00 Plzeň

tel. 377 423 546
mail: info@bis-as.cz