Investor:

BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o., Uhelná 339, 330 03, Chrást u Plzně
Projektant:

projektový ateliér A.D.S. Rokycany s.r.o., Gottliebova 38, 337 01, Rokycany

Předmět díla:

Přízemní přístavba výrobní haly ke stávajícím objektům. Objekt haly je založen na pilotách, nosná konstrukce je ocelová, opláštění stěn a střešního pláště je ze sendvičových panelů s PUR tepelně izolační vložkou. Součástí stavby je provedení přípojek inženýrských sítí, kanalizace, vodovodu, silnoproudé elektroinstalace, ZTI, ÚT a zpevněných ploch včetně oplocení.

Termín realizace:

01/2017 - 11/2017

 

BIS, a.s.
Havířská 1117/5
301 00 Plzeň

tel. 377 423 546
mail: info@bis-as.cz