Investor:

STÖLZLE – UNION s.r.o., U Sklárny 300, 330 24 Heřmanova Huť

Projektant:

Ateliér Soukup OPL Švehla s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň

Předmět díla:

Novostavba tří hal pro skladování a dílnu. Objekty jsou řešeny jako ocelové montované haly zastřešení PUR panely. Obvod je částečně tvořen ŽB opěrnými stěnami a vyzděn přesnými tvárnicemi PTH. Objekt je založen na základových pasech a základové desce. Součástí stavby je provedení přípojek inženýrských sítí, kanalizace, vodovodu, plynovodu, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vytápění, vzduchotechnika, zpevněných ploch a sadových úprav.

Termín realizace:

07/2015 – 12/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIS, a.s.
Havířská 1117/5
301 00 Plzeň

tel. 377 423 546
mail: info@bis-as.cz