Investor:

Západočeské konzumní družstvo Sušice, nám. Svobody 135, 342 58 Sušice
Projektant:

RAVAL projekt v.o.s. Plzeň, Houškova 569/16, 326 00 Plzeň

Předmět díla:

Rekonstrukce stávajícího skladového areálu ZKD v Sušici a přístavba nové dvoupodlažní administrativní části s plochou střechou. V rámci stavby byly provedeny nové vnitřní rozvody ZTI, ÚT, VZT a silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vnější vodovod a kanalizace. Dále byly provedeny nové areálové komunikace, manipulační plochy a parkovací stání, nový vjezd do areálu a oplocení.

Termín realizace:

01/2010 – 12/2011

 

 

 

 

 

 

BIS, a.s.
Havířská 1117/5
301 00 Plzeň

tel. 377 423 546
mail: info@bis-as.cz