Investor:

Město Rokycany, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany
Projektant:

A.D.S. projektový ateliér, Gottliebova 38, 337 01 Rokycany

Předmět díla:

Rekonstrukce stávajících objektů v areálu Sběrného dvora. Nově vznikl objekt skladů včetně nového ocelového přístřešku a objekt šaten. Byla provedena nová komunikace včetně dopravního řešení.

Termín realizace: 03/2011 – 11/2011

 

 

 

 

 

BIS, a.s.
Havířská 1117/5
301 00 Plzeň

tel. 377 423 546
mail: info@bis-as.cz