Investor:

STROM PRAHA a.s., Lohenická 607, 190 17, Praha 9 - Vinoř
Projektant:

BD Tech s.r.o., Lohenická 607, 190 17, Praha 9 - Vinoř

Předmět díla:

Novostavba haly pro obchod a servis zemědělských strojů. Objekt je řešen jako železobetonová montovaná hala opláštěná PUR panely a skládaným střešním pláštěm z trapézového plechu, objekt je založen na patkách. Ve dvou modulech haly je vestavěno 2. patro. Součástí stavby je provedení přípojek inženýrských sítí, kanalizace, vodovodu, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vytápění, vzduchotechnika, zpevněných plocha a sadových úprav.

Termín realizace:

06/2013 – 11/2013

 

BIS, a.s.
Havířská 1117/5
301 00 Plzeň

tel. 377 423 546
mail: info@bis-as.cz