Investor:

BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o., Uhelná 339, 330 03, Chrást u Plzně
Projektant:

projektový ateliér A.D.S. Rokycany s.r.o., Gottliebova 38, 337 01, Rokycany

Předmět díla: Přízemní přístavba výrobní haly a budovy šaten ke stávajícím objektům. Objekt haly je založen na pilotách, nosná konstrukce je ocelová, opláštění stěn a střešního pláště je ze sendvičových panelů s PUR tepelně izolační vložkou. Objekt šaten je dvoupodlažní zděný, založený na železobetonových pasech, střecha je plochá z asfaltových pasů. Součástí stavby je provedení přípojek inženýrských sítí, kanalizace, vodovodu, silnoproudé elektroinstalace, ZTI, ÚT, elektrického nosného jeřábu a zpevněných ploch.
Termín realizace:

03/2013 – 02/2014

BIS, a.s.
Havířská 1117/5
301 00 Plzeň

tel. 377 423 546
mail: info@bis-as.cz