ÚVOD / REFERENCE / ZKD SUŠICE/

ZKD Sušice – dostavba skladového areálu

Investor:

Západočeské konzumní družstvo Sušice, nám. Svobody 135, 342 58 Sušice

Projektant:

RAVAL projekt v.o.s. Plzeň, Houškova 569/16, 326 00 Plzeň

Předmět díla:
Rekonstrukce stávajícího skladového areálu ZKD v Sušici a přístavba nové dvoupodlažní administrativní části s plochou střechou. V rámci stavby byly provedeny nové vnitřní rozvody ZTI, ÚT, VZT a silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vnější vodovod a kanalizace. Dále byly provedeny nové areálové komunikace, manipulační plochy a parkovací stání, nový vjezd do areálu a oplocení.

Termín realizace:
01/2010 – 12/2011

Cena: 64,6 mil. Kč bez DPH