ÚVOD / REFERENCE / ZDRAVORNÍ STŘEDISKO ROKYCANY/

Stavební úpravy zdravotnického střediska Nerudovo náměstí, č.p. 1236 v Rokycanech

Investor:

Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

Projektant:

Projektový ateliér A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, 337 01 Rokycany

Předmět díla:
 Celková rekonstrukce vnějšího pláště objektu spočívající v provedení zateplení střechy a nového kontaktního zateplovacího systému obvodových stěn. Dále byla provedena rekonstrukce okapových chodníků, nové klempířské prvky a nový hromosvod.

Termín realizace:
06/2019 – 08/2019

Cena: 1,5 mil. Kč bez DPH