ÚVOD / REFERENCE /ZČU VELESLAVÍNOVA/

Rekonstrukce a modernizace objektu ZČU Veleslavínova 42, Plzeň pro Fakultu pedagogickou a NTC – další etapy + strop nad 3.NP západního křídla 

Investor:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Projektant:

AIP Plzeň spol. s.r.o., Brojova 16, 326 00 Plzeň

Předmět díla:

 Stavební úpravy objektu, především dispoziční úpravy v jednotlivých podlaží a s tím související rozvody ZTI, elektro a VZT. Součástí úprav bylo provedení proskleného zastřešení atrií, provedení nové stropní konstrukce 3. NP, sanace poškozených částí krovu a nová střešní krytina. Dále pak provedení nových vnitřních výplní otvorů a zádveří včetně automatických dveří a dodávka nového laboratorního vybavení.

Termín realizace:
06/2019 – 06/2020

Cena: 51,2 mil. Kč bez DPH