ÚVOD / REFERENCE /ZČU MENZA/

ZČU – Přístavba menzy Bory – Univerzitní 12, Plzeň (II)

Investor:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Projektant:

RAVAL projekt v. o. s., Kollárova 420/24, 301 00 Plzeň

Předmět díla:

 Přístavba ke stávajícímu objektu menzy v areálu ZČU z prefabrikovaného skeletu se zděným obvodovým pláštěm a zastřešenou venkovní terasou – OK + zastřešení hliníkovým fasádním systémem s bezpečnostním sklem. Součástí stavby je provedení vnějších a vnitřních výplní otvorů včetně automatických dveří, jsou provedeny nové vnitřní instalace ZTI, ÚT, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a VZT.

Termín realizace:
01/2018 – 08/2018

Cena: 9,3mil. Kč bez DPH