ÚVOD / REFERENCE / ZBROJNICE A KNIHOVNA TRNOVÁ/

Revitalizace hasičské zbrojnice a knihovny, Trnová

Investor:

Obec Trnová, Trnová 181, 330 13 Trnová

Projektant:

Adestik s.r.o., Ing. Drahoslav Koura, Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy

Předmět díla:
Celková rekonstrukce vnějšího pláště objektu spočívající v provedení nového kontaktního zateplovacího systému obvodových stěn, zateplení střešní konstrukce a střešní konstrukce z interiéru. Provedení nových klempířských prvků a výměna nevyměněných výplní otvorů. Součástí stavby bylo provedení úpravy elektroinstalace a provedení nového topného zdroje – tepelné čerpadlo vzduch/voda – včetně nových rozvodů a otopných těles. 

Termín realizace:
11/2017 – 06/2018

Cena: 3,1 mil. Kč bez DPH