ÚVOD / REFERENCE / DPS HRÁDEK/

Zateplení DPS Hrádek

Investor:

Město Hrádek, nám. 8. května 270, 338 42 Hrádek

Předmět díla:

 Celková rekonstrukce vnějšího pláště objektu spočívající v provedení nového kontaktního zateplovacího systému obvodových stěn a kompletní výměny výplní otvorů a parapetů. Dále byla provedena úprava klempířských prvků a zateplení stropní konstrukce v půdním prostoru.

Termín realizace:
06/2014 – 07/2014

Cena: 1,7 mil. Kč bez DPH