ÚVOD / REFERENCE / ZATEPLENÍ BD CHLUMČANY/

Zateplení bytového domu č.p. 322, 323 ulice Boženy Němcové, Chlumčany 

Investor:

Obec Chlumčany, Družstevní 332, 334 42 Chlumčany

Předmět díla:
Celková rekonstrukce vnějšího pláště objektu spočívající v provedení nového kontaktního zateplovacího systému obvodových stěn.

Termín realizace:
06/2013 – 08/2013

Cena: 1,2 mil. Kč bez DPH