ÚVOD / REFERENCE /Dobřív/

Výstavba zázemí fotbalového hřiště v obci Dobřív

Investor:

Obec Dobřív, Dobřív 305, 338 44  Dobřív

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 00  Plzeň

Předmět díla:

Novostavba přízemního nepodsklepeného objektu sloužícího jako zázemí fotbalového hřiště. Objekt je zděný se sedlovou střechou, konstrukce střechy je tvořena dřevěnými vazníky. Součástí stavby je provedení kontaktního zateplovacího systému, vnějších a vnitřních výplní otvorů, jsou provedeny dešťová a kanalizační přípojka a vodovodní přípojka, nové vnitřní instalace ZTI, elektro, VZT a venkovní plochy a terénní úpravy.

Termín realizace:
09/2022 – 08/2023

Cena: 11,2 mil Kč bez DPH