ÚVOD / REFERENCE / VÝROBNÍ HALA BAUMRUK/

Přístavba výrobní haly a šaten v areálu Baumruk & Baumruk s.r.o.
Chrást u Plzně

Investor:

BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.

Projektant:

projektový ateliér A.D.S. Rokycany s.r.o., Rokycany

Předmět díla:
Přízemní přístavba výrobní haly a budovy šaten ke stávajícím objektům. Objekt haly je založen na pilotách, nosná konstrukce je ocelová, opláštění stěn a střešního pláště je ze sendvičových panelů s PUR tepelně izolační vložkou. Objekt šaten je dvoupodlažní zděný, založený na železobetonových pasech, střecha je plochá z asfaltových pasů. Součástí stavby je provedení přípojek inženýrských sítí, kanalizace, vodovodu, silnoproudé elektroinstalace, ZTI, ÚT, elektrického nosného jeřábu a zpevněných ploch.

Termín realizace:
03/2013 – 02/2014