ÚVOD / REFERENCE /VETERINÁRNÍ ORDINACE PLZEŇ/

Veterinární ordinace – Plzeň, Kozinova – realizace stavby

Investor:

 Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 zastoupen
Policejní prezidium ČR, Ředitelství logistického zabezpečení, 170 89 Praha 7

Projektant:

RAVAL projekt v.o.s. , Kollárova 420/24, 301 00 Plzeň

Předmět díla:

 Stavební úpravy části 1. NP v objektu MV pro vybudování veterinární ordinace. Byly provedeny nové výplně vnějších a vnitřních otvorů, nové vnitřní instalace ZTI, ÚT, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, VZT a terénní úpravy.

Termín realizace:
01/2022 – 04/2022

Cena: 3,6 mil. Kč bez DPH