ÚVOD / REFERENCE / UBYTOVNA SÁZAVA B/

Novostavba ubytovny pro studenty TS CASD objekt B na pozemku kat. č. 222, kat. území Radvanice n. Sázavou

Investor:

Teologický seminář CASD v Sázavě – institut teologických studií a VOŠ teologická a pastoračněsociální Sázava

Projektant:

ATELIER SOUKUP s.r.o., Plzeň 

Předmět díla:
 Novostavba ubytovny pro studenty v areálu Teologického semináře CASD v Radvanicích nad Sázavou. Objekt je řešen jako dvoupodlažní budova, která je zastřešena sedlovou střechou s pultovými vikýři a přisazená přízemní část s pultovou střechou na dřevěných vaznících. Součástí stavby je provedení přípojek inženýrských sítí, kanalizace, vodovodu, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vytápění, vzduchotechnika a zpevněných ploch.

Termín realizace:
7/2012 – 7/2013

Cena: 13,6 mil. Kč bez DPH