ÚVOD / REFERENCE / UBYTOVNA SÁZAVA/

Novostavba ubytovny pro studenty A

Investor:

Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne v Sázavě – institut teologický, Radvanice 29, Úžice, 285 06 Sázava

Projektant:

ATELIER SOUKUP s.r.o., Klatovská tř. 11, 301 00 Plzeň

Předmět díla:
 Novostavba jednopodlažního objektu s plochou jednoplášťovou pultovou střechou v areálu Teologického semináře CASD v Radvanicích nad Sázavou sloužící jako ubytovna s 5-ti ubytovacími buňkami. Součástí stavby je provedení přípojek inženýrských sítí, kanalizace, vodovodu, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vytápění a vzduchotechnika.

Termín realizace:
09/2011 – 11/2012

Cena: 8,6 mil. Kč bez DPH