ÚVOD / REFERENCE / TGM DOBŘANY/

Stavební úpravy a vestavba bytů v domě na nám. TGM 145 v Dobřanech

Investor:

Město Dobřany, náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

Projektant:

Ing. Libuše Pokorná, Částkova 74, 326 00 Plzeň

Předmět díla:

 Rekonstrukce stávajícího dvoupodlažního objektu s obývaným podkrovím, částečně podsklepený se čtyřmi bytovými jednotkami a v přízemí s prodejnou a kanceláří včetně denní místností a zázemím. Byly provedeny z části nové stropní konstrukce, nová konstrukce střechy a nový střešní plášť, nové výplně vnějších a vnitřních otvorů, nové vnitřní instalace ZTI, ÚT, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, VZT a terénní úpravy.

Termín realizace:
02/2018 – 09/2018

Cena: 9,5 mil. Kč bez DPH