ÚVOD / REFERENCE / STŘEDISKO TOUŽIM

Obchodně servisní středisko Toužim

Investor:

STROM PRAHA a.s., Lohenická 607, 190 17, Praha 9 – Vinoř

Projektant:

BD Tech s.r.o., Lohenická 607, 190 17, Praha 9 – Vinoř

Předmět díla:

Novostavba haly pro obchod a servis zemědělských strojů. Objekt je řešen jako železobetonová montovaná hala opláštěná PUR panely a skládaným střešním pláštěm z trapézového plechu, objekt je založen na pilotách. Ve třech modulech haly je vestavěno 2. patro. Součástí stavby je dodávka a montáž jednonosníkového mostového jeřábu, dále pak provedení přípojek inženýrských sítí, kanalizace, vodovodu, plynovodu, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vytápění, vzduchotechnika, zpevněných plocha a sadových úprav.

Termín realizace:
06/2014 – 05/2015

Cena: 27 mil. Kč bez DPH