ÚVOD / REFERENCE / STŘEDISKO DOBŘANY/

Obchodně servisní středisko Dobřany

Investor:

STROM PRAHA a.s.  Lohenická 607, Praha 9 – Vinoř

Projektant:

BD Tech s.r.o.  Lohenická 607, Praha 9 – Vinoř

Předmět díla:

 Novostavba haly pro obchod a servis zemědělských strojů. Objekt je řešen jako železobetonová montovaná hala opláštěná PUR panely a skládaným střešním pláštěm z trapézového plechu, objekt je založen na patkách. Ve dvou modulech haly je vestavěno 2. patro.
Součástí stavby je provedení přípojek inženýrských sítí, kanalizace, vodovodu, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vytápění, vzduchotechnika, zpevněných plocha a sadových úprav.

Termín realizace:
06/2013 – 11/2013

Cena: 14, mil. Kč bez DPH