ÚVOD / REFERENCE /Manětínská 30/

Stavební úpravy areálu Manětínská 30, Plzeň

Investor:

Statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00  Plzeň

Projektant:

SPORADICAL architektonická kancelář, Václavská 2068/14, 120 00 Praha 2

Předmět díla:

Výstavba kavárny – jednopodlažní nepodsklepená stavba, zastřešená plochou střechou s extenzivní zelení. Na objekt kavárny navazuje krytá pergola a oplocení. Přípojky inženýrských sítí – elektro, kanalizace, vodovod, datová síť. Napojení pěší komunikace na areál. Renovace stávajícího víceúčelového hřiště. Provedení sadových úprav.

Termín realizace:
03/2022 – 03/2023

Cena: 19,9 mil Kč bez DPH