ÚVOD / REFERENCE /SOCIÁLNÍ BYDLENÍ DOBŘANY/

Rozšíření sociálního bydlení v Dobřanech – I. etapa (zřízení 4BJ)

Investor:

Město Dobřany, náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

Projektant:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň

Předmět díla:

 Rekonstrukce části stávajícího dvoupodlažního objektu na mezonetový byt a přístavba objektu ve dvoře se 3 bytovými jednotkami. Byla provedena sanace obvodového zdiva, z části nové stropní konstrukce, nová konstrukce střechy a nový střešní plášť, nové výplně vnějších a vnitřních otvorů, nové vnitřní instalace ZTI, ÚT, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, VZT a terénní úpravy.

Termín realizace:
03/2019 – 09/2019

Cena: 9,7 mil. Kč bez DPH