ÚVOD / REFERENCE /SÍDLO EKONOMICKÉ STAVBY/

Stavba sídla Ekonomické stavby s.r.o. a školicího střediska

Investor:

Ekonomické stavby rodinná a.s.

Projektant:

Ing. Kubík Zbyněk, Stýskaly 62, 330 11 Žilov

Předmět díla:

Novostavba administrativního komplexu rozděleného na tři bloky a komunikační chodbu. Objekty jsou řešeny jako železobetonové monolitické konstrukce založené železobetonových základových pasech Zastřešení je provedeno dřevěnými lepenými vazníky do oblouku s plechovou falcovanou krytinou. Součástí stavby je provedení přípojek inženýrských sítí a TZB. Cely komplex je doplněn rozsáhlými parkovými a sadovými úpravami včetně parkovacích stání. Dále jsou provedeny železobetonové opěrné a protihlukové stěny.

Termín realizace:
07/2016 – 08/2018