ÚVOD / REFERENCE / SBĚRNÝ DVŮR ROKYCANY/

Výstavba sběrného dvora ve městě Rokycany

Investor:

Město Rokycany, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany

Projektant:

A.D.S. projektový ateliér, Gottliebova 38, 337 01 Rokycany

Předmět díla:
Rekonstrukce stávajících objektů v areálu Sběrného dvora. Nově vznikl objekt skladů včetně nového ocelového přístřešku a objekt šaten. Byla provedena nová komunikace včetně dopravního řešení.

Termín realizace:
03/2011 – 11/2011

Cena: 5,8 mil. Kč bez DPH