ÚVOD / REFERENCE / S.I.R.K.A./

S.I.R.K.A. (Sušická kulturní regionální aula)

Investor:

Město Sušice, Městský úřad Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice 

Projektant:

SUMAVAPLAN, spol. s r.o. Projekční a inženýrské středisko, Krátká 98/III, Sušice

Předmět díla:
Rekonstrukce stávajícího objektu kina se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Objekt má po rekonstrukce tyto funkce kulturního využití – kino, divadlo, loutkové divadlo a galerie. Objekt je vybaven novou promítací technologií, ozvučením, plátnem, oponami a maskovacími prvky, scénickým osvětlením, novou zdvihací plošinou pro invalidy.

Termín realizace:
09/2011 – 08/2012

Cena: 36,3 mil. Kč bez DPH