ÚVOD / REFERENCE /RODINNÝ DŮM LITICE/

Rodinný dům Radobyčice

Předmět díla:
 Novostavba rodinného domu s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Součástí stavby je vodovodní a kanalizační přípojka, tepelné čerpadlo, dále pak provedení venkovních úprav.

Termín realizace:
06/2021 – 11/2022