ÚVOD / REFERENCE / RD-FARA MLADÁ BOLESLAV/

Rodinný dům na pozemku st. p. 879“, kat. území Mladá Boleslav

Investor:

České sdružení církve adventistů sedmého dne,
Peroutkova 2482/57, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Projektant:

Akad. arch. Jaroslav Ritter, nám. Republiky 9, 293 01 Mladá Boleslav

Předmět díla:
 Novostavba objektu využívaná jako fara s víceúčelovým prostorem. Objekt má 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Součástí stavby je provedení přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy a oplocení.

Termín realizace:
10/2011 – 07/2012

Cena: 10,8 mil. Kč bez DPH