ÚVOD / REFERENCE / PŘÍSTAVBA HALY BAUMRUK 2 /

Přístavba výrobně – skladovací haly a novostavba zastřešení skladovací plochy 

Investor:

BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o. Chrást u Plzně

Projektant:

Projektový ateliér A.D.S. Rokycany s.r.o., Rokycany

Předmět díla:
Přízemní přístavba výrobní haly ke stávajícím objektům. Objekt haly je založen na pilotách, nosná konstrukce je ocelová, opláštění stěn a střešního pláště je ze sendvičových panelů s PUR tepelně izolační vložkou. Součástí stavby je provedení přípojek inženýrských sítí, kanalizace, vodovodu, silnoproudé elektroinstalace, ZTI, ÚT a zpevněných ploch včetně oplocení.

Termín realizace:
01/2017 – 05/2019