ÚVOD / REFERENCE / PŘÍSTAVBA HALY BAUMRUK/

Přístavba haly BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.

Investor:

BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o., Uhelná 339, 330 03, Chrást u Plzně

Projektant:

projektový ateliér A.D.S. Rokycany s.r.o., Gottliebova 38, 337 01, Rokycany

Předmět díla:
 Přízemní přístavba výrobní haly ke stávajícím objektům. Objekt haly je založen na pilotách, nosná konstrukce je ocelová, opláštění stěn a střešního pláště je ze sendvičových panelů s PUR tepelně izolační vložkou. Součástí stavby je provedení přípojek inženýrských sítí, kanalizace, silnoproudé elektroinstalace, ZTI, ÚT a zpevněných ploch.

Termín realizace:
09/2015 – 04/2016