ÚVOD / REFERENCE /PŘEŠTICE SLUNEČNICE/

Rekonstrukce hlavního objektu středisko volného času Slunečnice Přeštice

Investor:

Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice

Projektant:

Ing. Irena Potužáková, Na Výsluní č.p. 630, 330 21 Líně

Předmět díla:

Přístavba a stavební úpravy hlavní budovy SVČ Přeštice, která má dvě nadzemní podlaží, podkroví a je částečně podsklepená. Dále pak přístavba výtahové šachty pro nový osobní výtah. Byly provedeny z části nové stropní konstrukce, nový dřevěný krov a střešní plášť, nové výplně vnějších a vnitřních otvorů, zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem. Dále byla provedena nová přípojka vody, nový venkovní rozvod kanalizace, nové vnitřní instalace ZTI, ÚT, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, VZT a provedení zpevněných ploch.

Termín realizace:
08/2021 – 07/2022

Cena: 10,4 mil. Kč bez DPH