ÚVOD / REFERENCE /Dobřív/

KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo v Plzni, Rokycanská 761/58, 312 00  Plzeň

Investor:

KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo v Plzni, Rokycanská 761/58, 312 00  Plzeň

Projektant:

A.W.F. Projekt s.r.o., Dvořákova 1016, 332 02  Starý Plzenec

Předmět díla:

Rekonstrukce stávajícího zděného objektu, nástavba jednoho podlaží na stávající objekt a přístavba nové haly. Hala je řešena jako železobetonový skelet s opláštěním ze sendvičových panelů a založena na velkoprůměrových pilotách.  U zděného objektu byly provedeny nové stropní konstrukce Spirol. Byla provedena konstrukce střechy a střešního pláště u obou objektů, nové výplně vnějších a vnitřních otvorů, venkovních rozvody vody a kanalizace, nové vnitřní instalace ZTI, ÚT, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a VZT. Před zahájením stavby byla provedena demolice stávající skladové haly a výrobní budovy.

Termín realizace:
01/2022 – 10/2022

Cena: 25 mil Kč bez DPH