ÚVOD / REFERENCE /POŽÁRNÍ ZBROJNICE BLOVICE//

Blovice – požární zbrojnice

Investor:

město Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

Projektant:

Ing. Petr Žák, Stanko Vodičky 1980/21, 326 00 Plzeň

Předmět díla:

 Provedení dílčích oprav stávajícího objektu garáží. Přístavba objektu s dvoupodlažní částí zázemí, s věží pro sušení hadic a s přízemní částí s garážemi. Součástí stavby je provedení vnějších a vnitřních výplní otvorů, jsou provedeny nové vnitřní instalace ZTI, ÚT, elektro, VZT, dále jsou provedeny nové areálové inženýrské sítě a zpevněné manipulační plochy a související úpravy stávajících ploch.

Termín realizace:
06/2017 – 05/2018

Cena: 14,7mil. Kč bez DPH