ÚVOD / REFERENCE /TLUČNÁ/

Lékařský dům č.p. 470 Tlučná

Investor:

Obec Tlučná, Hlavní 25, 330 26  Tlučná

Projektant:

RAVAL projekt v.o.s., Kollárova 24, 301 00,  Plzeň

Předmět díla:

Rekonstrukce stávajícího objektu s jedním podzemním částečně zapuštěným podlažím, dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem včetně přístavby výtahové šachty. Rekonstruovaný objekt bude sloužit jako lékařský dům, v půdním prostoru je obecní byt. Součástí rekonstrukce je provedení výměny stropních konstrukcí, provedení nové střešní konstrukce a střešního pláště, provedení vnějších a vnitřních výplní otvorů, zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, provedení lanového výtahu. Dále pak provedení  silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vzduchotechniky, zdravotní instalace, vytápění a provedení zpevněných ploch a sadových úprav.

Termín realizace:
01/2022 – 02/2023

Cena: 20,6 mil Kč bez DPH