ÚVOD / REFERENCE /PLAVECKÝ AREÁL ROKYCANY II/

Zatraktivnění plaveckého areálu v Rokycanech úpravy objektu krytého bazénu

Investor:

Město Rokycany, se sídlem Městského úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany

Projektant :

ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., Projekční a inženýrské středisko
Krátká 98/III, 342 01 Sušice

Předmět díla:

Na stávající venkovní terase, která byla odstraněna, byla přistavěna přístupová věž k tobogánu a venkovní uzavřený tobogán ústící do stávajícího bazénového tělesa. Přístupová věž je provedena jako samonosná prosklená hliníková konstrukce s železobetonovým schodištěm. Tobogán je samonosná konstrukce se sloupy. V bazénové hale byl osazen nový nerezový Whirlpool a dětský bazének. Byly provedeny související technologické rozvody, rozvody ZTI, ÚT, VZT, MaR a elektro.

Termín realizace:
07/2016 – 11/2016

Cena: 17, mil. Kč bez DPH