ÚVOD / REFERENCE /PLAVECKÝ AREÁL ROKYCANY/

Zatraktivnění plaveckého areálu v Rokycanech – úpravy venkovních ploch

Investor:

Město Rokycany, se sídlem Městského úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany

Projektant :

ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., Projekční a inženýrské středisko
Krátká 98/III, 342 01 Sušice

Předmět díla:

Ve stávajícím areálu došlo ke zrušení stávajícího pískoviště a zřízení nové herní plochy. Herní plocha byla doplněna vodním atrakcemi. V rámci stavby bylo provedeno napojení vody na vodní atrakce, odvodnění herní plochy a terénní úpravy venkovních ploch plovárny.

Termín realizace:
04/2016 – 05/2016

Cena: 2,6 mil. Kč bez DPH