ÚVOD / REFERENCE /PLAMÍNEK MERKLÍN/

Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby Plamínek a Jubilata

Investor:

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, nezisková organizace,
Prokopova 207/25, 301 00, Plzeň 1

Projektant:

Atelier K11 s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00, Plzeň

Předmět díla:

Stavební úpravy stávajícího objektu Centra denních služeb v Merklíně s jedním podzemním, dvěma nadzemními podlažími a podkrovím spočívající v přístavbě lanového výtahu pro zajištění bezbariérovosti objektu a dispozičních úpravách souvisejících s potřebami poskytovaných sociálních služeb objektu – přidání bezbariérových toalet a koupelny, změna využití garáže na chodbu a šatnu. Byla provedena kompletní sanace suterénu pomocí sanačních omítek, infuzní clony a hydroizolace. Byly provedeny z části nové stropní konstrukce, nová konstrukce střechy a nový střešní plášť nad výtahovou šachtou. Dále byly provedeny nové výplně vnějších a vnitřních otvorů včetně střešních oken, nový kontaktní zateplovací systém obvodových konstrukcí, nové vnitřní instalace ZTI, ÚT, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, VZT a terénní úpravy.

Termín realizace:
07/2020 – 08/2021

Cena: 11,0 mil. Kč bez DPH