ÚVOD / REFERENCE /OBECNÍ BUDOVA HONEZOVICE/

Oprava obecní budovy č.p. 86 Honezovice

Investor:

Obec Honezovice, Honezovice 64, 331 01, Stod

Projektant:

Atelier K11 s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00, Plzeň

Předmět díla:

Celková rekonstrukce dvoupodlažní částečně podsklepené budovy. Byly provedeny sanace a izolace vlhkého zdiva, z části nové stropní konstrukce, repase vstupních dveří a repliky výplní vnitřních otvorů. Byly vyspraveny venkovní omítky včetně štukových prvků, říms a okenních šambrán a proveden fasádní nátěr. Dále byly provedeny nové vnitřní instalace ZTI, ÚT včetně tepelného čerpadla vzduch/voda, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a VZT.

Termín realizace:
04/2020 – 01/2021

Cena: 13,3 mil. Kč bez DPH