ÚVOD / REFERENCE /NAUČNÁ STEZKA TŘEMOŠNÁ/

Naučná stezka okolo břehů – město Třemošná

Investor:

Město Třemošná, Sídliště 992, 330 11 Třemošná

Projektant :

Ing. Klára Salzmann, PhD., Krajinářský architekt

Předmět díla:

Výstavba naučné stezky v údolí Třemošenky a Bílého potoka včetně dřevěných prvků (lávky, odpočívadla, informační panely a závory).

Termín realizace:
05/2017 – 10/2017

Cena: 1,2 mil. Kč bez DPH