ÚVOD / REFERENCE /MŠ PLZEŇ/

Stavební úpravy kuchyně a sociálních zařízení 91. MŠ Plzeň, Jesenická 11, včetně umístění odlučovače tuků a dodávky gastronomického zařízení

Investor:

Statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1, alej Svobody 60

Projektant:

AS PROJEKT s.r.o., Zelenohorská 60a, 326 00 Plzeň

Předmět díla:

Stavební úpravy kuchyně se zázemím včetně nové gastronomické technologie kuchyně v hospodářském pavilonu a úpravy sociálního zařízení zaměstnanců v pavilonech 4-6 ve stávající MŠ. V rámci stavby byl osazen nový lapač tuku, byly provedeny nové vnitřní instalace ZTI, ÚT, elektro a VZT.

Termín realizace:
05/2021 – 08/2021

Cena: 6,7 mil. Kč bez DPH