ÚVOD / REFERENCE / MŠ PLANÁ/

Stavební úpravy a zateplení mateřské školy – Havlíčkova ulice, Planá

Investor:

Město Planá, se sídlem MÚ náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

Projektant:

SPIRAL spol. s r.o., provozovna Revoluční 823, 348 15 Planá

Předmět díla:
Celková rekonstrukce vnějšího pláště objektu spočívající v provedení nového kontaktního zateplovacího systému obvodových stěn, výměny všech výplní otvorů. Dále byly provedeny rekonstrukce okapových chodníků, nové klempířské prvky (parapety), oprava hromosvodu a nové zastřešení schodišť u vstupů do objektu.

Termín realizace:
06/2018 – 09/2018

Cena: 3,3 mil. Kč bez DPH