ÚVOD / REFERENCE /MŠ KAŘEZ/

Nástavba budovy školy s výstavbou nových tříd MŠ Kařez – stavební práce včetně bytu školníka

Investor:

Obec Kařez, Kařez 28, 338 08 p. Zbiroh

Projektant:

Area Projekt s.r.o., Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10

Předmět díla:

 Nástavba jednoho podlaží na stávající objekt pro účely MŠ tvořena lepenými dřevěnými panely. Dále pak přístavba dvou schodišť, rozšíření stávající kuchyně, provedení bytu pro školníka a drobné stavební úpravy v 1. NP. Byly provedeny z části nové stropní konstrukce, nová konstrukce střechy a střešního pláště, nové výplně vnějších a vnitřních otvorů, zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem. Dále pak provedení venkovních rozvodů vody a kanalizace, nové vnitřní instalace ZTI, ÚT, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, VZT a provedení zpevněných ploch a parkoviště včetně veřejného osvětlení a sadových úprav. V objekt byl proveden nový malý nákladní výtah a šikmá zvedací plošina na schodišti pro imobilní.

Termín realizace:
07/2020 – 06/2021

Cena: 29,3 mil. Kč bez DPH