ÚVOD / REFERENCE /MŠ ČECHOVA/

Stavební úpravy a přístavba MŠ Čechova

Investor:

Město Rokycany, se sídlem Městského úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany

Projektant:

Martin Vild, Pivovarská 223, 337 01 Rokycany

Předmět díla:

Stavební úpravy hospodářského pavilonu, kde nově vznikla 1 třída s hygienickým zázemím, šatnou a zádveřím a stavební úpravy školní jídelny včetně nové technologie kuchyně. V rámci stavby byly provedeny nové výplně vnitřních a vnějších otvorů, nové vnitřní instalace ZTI, ÚT, elektro a VZT.

Termín realizace:
07/2017 – 11/2017

Cena: 6,6mil. Kč bez DPH