ÚVOD / REFERENCE / LOCHOTÍNSKÝ AMFITEÁTR/

Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru

Investor:

 Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
jednající prostřednictvím Odboru investic magistrátu města Plzně, Škroupova 5, 306 00 Plzeň

Projektant:

INGEM inženýrská a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň

Předmět díla:
 Rekonstrukce části stávajícího bývalého kina za účelem obnovení veřejných akcí. Jedná se o vybudování nové voliéry pro dravé ptactvo, rekonstrukci stávajících objektů č. 1, 2, 3, a 7 včetně jejich sanace, renovaci hledišť, schodiště a opěrných stěn, provedení nového oplocení. Součástí stavby je provedení nových inženýrských sítí (vodovod, kanalizace), silnoproudých a slaboproudých rozvodů, ocelové konstrukce pro obrazovku a audiovizuálního zařízení.

Termín realizace:
09/2014 – 05/2015

Cena: 23 mil. Kč bez DPH