ÚVOD / REFERENCE /LÉKAŘSKÝ DŮM PLASY/

Lékařská dům – přestavba objektu č.p. 403 v Plasích

Investor:

Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy

Projektant:

AIP Plzeň spol. s.r.o., Brojova 16, 326 00 Plzeň

Předmět díla:

Rekonstrukce stávajícího objektu s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími, nástavba jednoho podlaží tvořena ocelovou konstrukcí a opláštěna kompozitními panely, dále pak přístavba v 1.PP a přístavba výtahové šachty včetně schodiště. Rekonstruovaný objekt bude sloužit jako lékařský dům. Součástí rekonstrukce je provedení vnějších a vnitřních výplní otvorů, provedení nové střešní konstrukce a střešního pláště, zateplení stávajícího objektu kontaktním zateplovacím systémem, provedení nové markýzy, bezbariérové rampy a lanového výtahu. Dále pak provedení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky včetně areálových rozvodů vody a kanalizace, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vzduchotechniky, zdravotní instalace, vytápění a provedení areálové komunikace včetně veřejného osvětlení, zpevněných ploch a sadových úprav.

Termín realizace:
02/2019 – 07/2020

Cena: 45,3 mil. Kč bez DPH