ÚVOD / REFERENCE /VETERINÁRNÍ ORDINACE PLZEŇ/

Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu Lazaretní 1179/14, Plzeň

Investor:

Ing. Miroslav Havlíček a Mgr. Jana Havlíčková, Karla Steinera 33, 318 00  Plzeň

Projektant:

Ing. Naďa Zdvořanová, Statická a projekční kancelář, Smědčice 108, 338 24,  Plasy

Předmět díla:

Rekonstrukce stávajícího přízemního, částečně podsklepeného objektu s plochou střechou sloužícího jako prodejna potravin a restaurace. Byla provedena nástavba 1. NP, kde vznikly BJ, řešena nosnou ocelovou konstrukcí. Obvodové stěny nástavby jsou provedeny z pórobetonového zdiva. Dále byla provedena přístavba schodiště a exteriérové ocelové únikové schodiště, z části stávajících skladových prostor v prodejně byla vybudována garáž.  Byl proveden nový dřevěný krov tvořený dřevěnými vazníky a střešní plášť. Dále byly provedeny nové výplně vnějších a vnitřních otvorů, nové vnitřní instalace ZTI, ÚT, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, VZT a terénní úpravy.

Termín realizace:
09/2020 – 10/2021

Cena: 17,2 mil Kč bez DPH