ÚVOD / REFERENCE / KULTURNÍ DŮM HRÁDEK/

Revitalizace Kulturního domu Hrádek

Investor:

město Hrádek, nám. 8. května 270, 338 42 Hrádek

Projektant:

ADESTIK s.r.o., Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy

Předmět díla:
Celková rekonstrukce vnějšího pláště objektu spočívající v provedení nového kontaktního zateplovacího systému obvodových stěn, zateplení střešní konstrukce a střešní konstrukce z interiéru, výměna nevyměněných výplní otvorů. Dále byly provedeny nové klempířské prvky a úprava elektroinstalace.

Termín realizace:
10/2017 – 06/2018

Cena: 6,1 mil. Kč bez DPH