ÚVOD / REFERENCE / KULTURNÍ CENTRUM HVOZD/

Kulturní centrum – Pivovar Domažlice, stavební etapa I. – Hvozd

Investor:

Město Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

Projektant:

MEPRO s.r.o., architektonický ateliér, nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6

Předmět díla:
Rekonstrukce části stávajícího památkově chráněného objektu bývalého pivovaru v Domažlicích, s jedním podzemním podlažím a 5 nadzemními podlažími. Rekonstruovaný objekt bude sloužit jako kulturní centrum. Tato část zahrnuje kompletní, stavební a technologickou rekonstrukci stávajícího Hvozdu. Dále byly provedeny nové přípojky inženýrských sítí, opraveny komunikace a zpevněné plochy v okolí stavby. Součástí rekonstrukce byla nová kotelna včetně vyvíječe páry, nový výtah, prosklená podlaha na úrovni 1. NP a prosklené ochozy včetně skleněného zábradlí.

Termín realizace:
11/2014 – 08/2015

Cena: 28,2 mil. Kč bez DPH